Profilimiz

Avrupa Elit Anaokulu

Misyon

Çocuklarımızın kendine özgü niteliklerini yitirmeden eğitim almalarını hedefliyoruz. 

* İleri eğitim düzeylerine ulaşılabilecek merak ve aydınlıkta insanlar yetiştirmek,

* Ulusal ve evrensel değerleri birlikte kavrayan ve onlara katkıda bulunan, değişim ve gelişime açık, kendine güvenen, çevresine saygılı, yaratıcı ve özgür düşünebilen, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek, 

* Kişilik özelliklerinin şekillendiği bu en hassas çocukluk yaş grubunda öğrencinin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren, akademik başarısını yükselten, aynı zamanda bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunacak koşulları titizlikle sağlayan bir kurum olmak temel ilkemizdir.


Vizyon

Temel hedefimiz, çocuklarımıza akademik başarının yanı sıra mutlu, sağlıklı ve toplum bilincine ulaşan bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmaktır.

Her çocuk kendi iç dünyasında özgür, çok yönlü, sorgulayan, araştıran ve yaratıcı özellikleri ile bir bütün olduğuna, toplumsal başarı ve mutluluğa ulaşmak o toplumda iyi yetiştirilmiş bireylerce sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz.

Topluma yararlı olacak kişilik özelliklerini kazandırmak hedefimizdir.

Temel ilkemiz, “öğrencinin ruh sağlığını korumaya öncelik vererek aynı iklim ve kültür içinde eğitilmesinin sağlanmasıdır.”


Kurucular: Tülay Baran & Arzu Çivilibal

Canlı Destek
{{ c.message }}
{{ c.created_at|render_date }}

Temsilci yazıyor....

{{ offline_message }}

 web tasarım