Etkinlikler

Kategoriler

Drama

Yaratıcı Drama Etkinlikleri

Çocukların bireysel ve grup etkinlikleri ile iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve davranabilecekleri ortamlarda bulunabilmenin alt yapısını hazırlamaktır.

Anaokulu’nda Yaratıcı Drama etkinlikleri tanışma-ısınma-kaynaşma, güven-uyum, iletişim-etkileşim, konsantrasyon, ses-ritm, beden-denge, grup içi yaratıcılıklarını (rol oynama, pandomim ve doğaçlama) grup ortamında gerçekleştirilmesi ile sağlanmaktadır.

Canlı Destek
{{ c.message }}
{{ c.created_at|render_date }}

Temsilci yazıyor....

{{ offline_message }}

 web tasarım